19 czerwca 2018 13:25Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka, Emitent")
informuje, że Spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Waldemara
Budzyńskiego z dniem 13 czerwca 2018 roku z pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Budzyński złożył rezygnację z powodów
osobistych.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."