Aktualności

ASTRO SA: Nowy projekt telewizyjny Astro S.A.

17 marca 2020 23:00ASTRO SA: Nowy projekt telewizyjny Astro S.A.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że zarejestrowana została domena www.telewizjanews24.pl będąca wstępem do projektu społecznej telewizji newsowej. Wykorzystując doświadczenia ASTRO S.A. związane z prowadzeniem Superstacja opracowany został biznesplan i założenia projektu telewizji opartej w 100% na relacjach terenowych z Polski i świata. W…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Podpisanie umowy z Telewizją Polską S.A. na współprodukcję teleturnieju „Va banque”

15 marca 2020 23:00ASTRO SA: Podpisanie umowy z Telewizją Polską S.A. na współprodukcję…

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16.03.2020 do Spółki wpłynęła istotna umowa podpisana z Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"). Na podstawie wskazanej umowy Spółka będzie współproducentem teleturnieju Va Banque. Astro odpowiedzialne będzie za castingi i opiekę nad…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Bloki Sponsorskie oraz reklamy Premium na kanale E-sport TV

16 stycznia 2020 23:00ASTRO SA: Bloki Sponsorskie oraz reklamy Premium na kanale E-sport TV

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w połowie stycznia 2019 roku do ramówki programowej E-sport TV została wprowadzona możliwość emitowania bloków sponsorskich oraz reklam premium. TVN Media Sp. z.o.o (dalej: "Premium TV") w całości zajmie się…

Czytaj dalej
ASTRO: Raport okresowy za II kwartał

13 sierpnia 2019 22:00ASTRO: Raport okresowy za II kwartał

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2019 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe…

Czytaj dalej
ASTRO: Wykup obligacji serii B i C

2 lipca 2019 22:00ASTRO: Wykup obligacji serii B i C

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii B i C, których termin zapadalności upływał odpowiednio w dniu 3 lipca 2019 roku oraz 30 września 2019 roku. Łączna wartość nominalna wykupionych obligacji wyniosła 3.008.000 zł. …

Czytaj dalej
ASTRO SA: Przydział obligacji serii D

28 czerwca 2019 22:00ASTRO SA: Przydział obligacji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 w sprawie emisji obligacji zwykłych imiennych serii D, Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii D.Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki emisja obligacji doszła do skutku i…

Czytaj dalej
ASTRO: Emisja obligacji serii E

28 czerwca 2019 22:00ASTRO: Emisja obligacji serii E

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje będą miały postać dokumentu. …

Czytaj dalej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

25 czerwca 2019 09:54Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art.…

Czytaj dalej
ASTRO: Odwołanie ZWZ Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

24 czerwca 2019 22:00ASTRO: Odwołanie ZWZ Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. (raport bieżący nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 roku).Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Astro S.A. nominacja do nagrody „Symbol 2019”

3 czerwca 2019 22:00ASTRO SA: Astro S.A. nominacja do nagrody „Symbol 2019”

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, Spółka została nominowana do nagrody „Symbol 2019 w kategorii Nowoczesne Technologie”. Symbol to ogólnopolski medialny program promocyjny…

Czytaj dalej