Aktualności

ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

30 maja 2019 22:00ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport kwiecień 2019

21 maja 2019 22:00ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport kwiecień 2019

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że oglądalność kanału E-sport TV w kwietniu 2019 wzrosła o 14,5% w porównaniu z marcem 2019r. Kanał E-sport TV w kwietniu obejrzało 1 698 841 osób. …

Czytaj dalej
ASTRO SA: Przychody kanału E-sport TV 2018/2019

20 maja 2019 22:00ASTRO SA: Przychody kanału E-sport TV 2018/2019

przekazuje do publicznej wiadomości, że przychody z tytułu reklam kanału E-sport TV w 1 kwartale 2019 wzrosła o 37,9% w porównaniu z 4 kwartałem 2018. W ocenie Emitenta wzrosty spowodowane są ciągłym wzrostem oglądalności kanału E-sport TV.

Czytaj dalej
ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV 2018/2019

19 maja 2019 22:00ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV 2018/2019

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że oglądalność kanału E-sport TV w 1 kwartale 2019 wzrosła o 305% w porównaniu z 4 kwartałem 2018. Kanał E-sport TV w pierwszym kwartale 2019 roku obejrzało ponad 5 288 888 osób. …

Czytaj dalej
ASTRO: Raport okresowy za I kwartał 2019

14 maja 2019 22:00ASTRO: Raport okresowy za I kwartał 2019

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Czytaj dalej
ASTRO SA: Wzrost dochodów z kanału E-Sport TV

18 marca 2019 23:00ASTRO SA: Wzrost dochodów z kanału E-Sport TV

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż dzięki utrzymaniu dynamicznego wzrostu oglądalności kanału E-Sport TV na początku bieżącego roku Emitent zanotował blisko czterokrotny wzrost dochodów generowanych z działalności kanału (wynik za luty 2019 r. w porównaniu do grudnia 2018 r.). W efekcie już w lutym 2019 r. przychody z E-Sport TV przekroczyły koszty…

Czytaj dalej
ASTRO: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu

10 marca 2019 23:00ASTRO: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, a także pozostałych zmian statutu Spółki.W załączeniu Zarząd przekazuje aktualną jednolitą…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV Styczeń/Luty 2019

3 marca 2019 23:00ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV Styczeń/Luty 2019

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że kanał E-sport TV w styczniu 2019 obejrzało 1 847 753 osób. W lutym było to 1 805 681. W porównaniu z oglądalnością w 2018 roku E-sport TV powiększył swoją widownie o 33%…

Czytaj dalej
ASTRO: Raport okresowy za IV kwartał 2018

13 lutego 2019 23:00ASTRO: Raport okresowy za IV kwartał 2018

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Czytaj dalej
ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

29 stycznia 2019 23:00ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:…

Czytaj dalej