24 czerwca 2019 22:00ASTRO: Odwołanie ZWZ Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. (raport bieżący nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 roku).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.