18 marca 2019 23:00ASTRO SA: Wzrost dochodów z kanału E-Sport TV

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż dzięki utrzymaniu dynamicznego wzrostu oglądalności kanału E-Sport TV na początku bieżącego roku Emitent zanotował blisko czterokrotny wzrost dochodów generowanych z działalności kanału (wynik za luty 2019 r. w porównaniu do grudnia 2018 r.). W efekcie już w lutym 2019 r. przychody z E-Sport TV przekroczyły koszty bieżące związane z prowadzeniem kanału, a zatem jego działalność wygenerowała zysk dla Spółki.

W ocenie Zarządu można oczekiwać utrzymania tendencji wzrostowych w zakresie oglądalności, co powinno przekładać się na systematyczny wzrost rentowności kanału E-Sport TV w nadchodzących kwartałach.