14 maja 2019 22:00ASTRO: Raport okresowy za I kwartał 2019

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".