Aktualności

ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

29 stycznia 2019 23:00ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Prowadzenie rozmów z Ginx TV LTD.

21 stycznia 2019 23:00ASTRO SA: Prowadzenie rozmów z Ginx TV LTD.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka prowadzi rozmowy z Ginx TV LTD. (dalej: Ginx) na temat potencjalnej współpracy. Ginx jest międzynarodowym kanałem telewizyjnym poświęconym treściom e-sportowych, który dostępny jest w 50 krajach i dociera do…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Zawarcie umowy o współpracy z Gry-Online S.A

13 stycznia 2019 23:00ASTRO SA: Zawarcie umowy o współpracy z Gry-Online S.A

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.01.2019 r. do Spółki wpłynęła podpisała umowę o współpracy z Gry-Online S.A. (dalej: TVGRYpl) największą grupą polskich serwisów internetowych poświęconych grom komputerowym.…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV

7 stycznia 2019 23:00ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV

Oglądalność kanału E-sport TVZarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że oglądalność kanału E-sport TV w grudniu 2018 roku wzrosła o 400% w porównaniu z wrześniem (rozpoczęcie…

Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

26 października 2018 13:53Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

W związku z upłynięciem obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym wypowiedział umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect zawartą w dniu 9 stycznia 2015 r. w Warszawie z Kancelarią Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka…

Czytaj dalej
Zakończenie subskrypcji akcji serii D

25 września 2018 20:15Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D.Podstawa prawna: § 4 ust.…

Czytaj dalej
Planowane nowe programy

25 września 2018 20:15Planowane nowe programy

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 15 października 2018 roku Emitent zamierza uruchomić produkcję trzech nowych programów studyjnych (2 typu talk show i 1 typu dziennik), które w ocenie Zarządu znacząco urozmaicą ofertę kanału E-Sport TV.…

Czytaj dalej
Zakup udziałów w spółce z o.o.

17 września 2018 11:03Zakup udziałów w spółce z o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż Emitent dokonał nabycia i opłacenia łącznie 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") za łączną cenę 990.000 złotych. Zakupione udziały stanowią 25,86% kapitału…

Czytaj dalej
Podpisanie umowy z Murator Expo Sp. z.o.o.

4 września 2018 11:05Podpisanie umowy z Murator Expo Sp. z.o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.09.2018 r. spółka podpisała umowę z Murator Expo Sp. z.o.o (dalej: Murator), na transmisję finałów pierwszej edycji wydarzenia Games Clash Masters na antenie E-sport TV.…

Czytaj dalej
Podpisanie umowy z UPC Polska Sp. z.o.o.

26 lipca 2018 12:51Podpisanie umowy z UPC Polska Sp. z.o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2018 r. spółka podpisała umowę z UPC Polska Sp. z.o.o (dalej: UPC), na dosył sygnału kanału E-sport TV do Nielsen Audience Mesaurement. Powyższe wydarzenie w ocenie Emitenta, będzie równoznaczne z możliwością uruchomienia spotów reklamowych,…

Czytaj dalej