26 lipca 2018 12:51Podpisanie umowy z UPC Polska Sp. z.o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2018 r. spółka podpisała umowę z UPC Polska Sp. z.o.o (dalej: UPC), na dosył sygnału kanału E-sport TV do Nielsen Audience Mesaurement.

Powyższe wydarzenie w ocenie Emitenta, będzie równoznaczne z możliwością uruchomienia spotów reklamowych, co zaowocuje uzyskiwaniem przychodów przez Emitenta z działalności kanału E-Sport.