1 lipca 2018 13:23Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 30.06.2018


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu
 przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
które odbyło się w dniu 30 czerwca 2018 roku.Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od
rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Walne Zgromadzenie nie
odstąpiło od głosowania nad żadną uchwałą. Jednocześnie do żadnej
uchwały nie zgłoszono sprzeciwu.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7), 7a) 8), 9) Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".