22 kwietnia 2017 11:49Rozpoczęcie współpracy z TOYA Sp. z o.o.


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
      "Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka rozpoczęła współpracę z
      TOYA Sp. z o.o. polegającą na dystrybucji kanału
      E-SPORT, który będzie dostępny w ofercie TOYA Sp. z o.o.
      od dnia 04.05.2017. Kanał znajdzie się w pakiecie oszczędnym,
      dzięki temu trafi do bardzo dużej ilości abonentów.


    

Powyższe wydarzenie w ocenie Emitenta będzie mieć istotny wpływ
      na sytuację majątkową Spółki, gdyż jest kolejnym krokiem
      przybliżającym Astro S.A. do komercjalizacji kanału E-SPORT.
      Dzięki rozpoczętej współpracy zasięg techniczny kanału E-SPORT
      wzrośnie o kolejne kilkaset tysięcy abonentów, co w większym
      stopniu przybliży Emitenta do rozpoczęcia sprzedaży czasu
      reklamowego wśród brokerów reklamowych.