O firmie

Akcjonariat Spółki
Akcjonariat Spółki

Liczba akcji


Liczba głosów

RK Productions sp. z o.o.

 


21 230 751
(57,20%)
21 230 751
(57,20%)

Krajewski Ryszard 

  6 698 372
(18,04%)


6 698 372
(18,04%)

Dane aktualne na dzień 21 października 2022 r.