12 maja 2021 22:00ASTRO SA (9/2021) Uruchomienie redakcji kanału News 24

Raport bieżący 9/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia, że po blisko dwuletnim okresie prowadzenia intensywnych prac organizacyjno-przygotowawczych, uruchomiona została redakcja kanału telewizyjnego News 24. Celem Spółki jest zgromadzenie możliwie największego archiwum z materiałami wideo, które jest niezbędne w pracy stacji informacyjnych. Zarząd planuje, że rozpoczęcie emisji kanału nastąpi w dniu 1 września 2021 roku.

W ocenie Zarządu powyższe może, w przypadku odniesienia sukcesu przez News 24 w analogicznym stopniu jak to miało miejsce w przypadku kanału E-Sport TV, mieć istotnie pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną i gospodarczą Spółki.