31 stycznia 2017 15:26Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku
- raport okresowy za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku
- raport okresowy za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku
- raport okresowy za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku
oraz
- raport roczny za rok 2016 - 28 kwietnia 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Ryszard Krajewski - Prezes Zarządu