11 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021

Raport Kwartalny nr 13/2021


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".