9 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Raport Bieżący nr 12/2021


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 r. Wskazany raport zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2021 roku. Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"