4 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

Raport Bieżący nr 11/2021


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Ryszarda Krajewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. Podstawowe informacje dotyczące Pana Ryszarda Krajewskiego znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".