O firmie

Inwestorzy

Szanowni Państwo,
Cieszę się, że dalszy rozwój Astro S.A. będzie obserwowany przez inwestorów na rynku NewConnect. Mam nadzieję, że Spółka, którą mam przyjemność zarządzać będzie systematycznie przedstawiać coraz lepsze wyniki i stanie się mocnym ogniwem ASO.

Decyzja o wprowadzeniu akcji serii A Spółki Astro S.A. do obrotu na rynku NewConnect, która została podjęta jednomyślną Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2009 roku, motywowana jest zgodną wizją akcjonariuszy Emitenta dotyczącą strategii rozwoju kapitałowego Spółki. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze deklarują swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce jako inwestycję długoterminową i zainteresowani są jej rozwojem.

Prezes Zarządu Astro S.A.
Ryszard Krajewski