Aktualności

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

12 maja 2017 12:31Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania…

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku podpisał umowę ze spółką Sea.pl Polska Sp. z o.o., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3761 rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok…

Czytaj dalej
Raport okresowy za III kwartał 2016

6 lutego 2017 16:55Raport okresowy za III kwartał 2016

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za III kwartał 2016 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe…

Czytaj dalej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

31 stycznia 2017 15:26Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:- raport okresowy za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku-…

Czytaj dalej